Regulamin Salonu Amelia Med SPA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin dotyczy gabinetu kosmetycznego Salon Amelia Med Spa Marzena Małek powiązany jest ze stroną internetową www.ameliamedspa.pl , właścicielem firmy jest Marzena Małek, NIP 689- 121-46-50, REGON 367162280.
 • Godziny otwarcia Gabinetu Amelia Med  Spa Poniedziałek 11-20, Wtorek 9-20, Środa 11-20, Czwartek 9-20, Piątek 10-20, Sobota 9-14 (wizyty ustalone indywidualnie), Niedziela nieczynny
 • Gabinet Amelia Med  Spa jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Gabinet Amelia Med  Spa zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia godzin pracy. Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta.
 • Gabinet Amelia Med  Spa oferuje kompleksowe usługi takie jak: zabiegi na ciało, masaże, zabiegi na twarz, depilacje woskiem i laserową, stylizację brwi, zabiegi na dłonie i stopy, endermologie oraz zabiegi medycyny estetycznej.
 • Ponadto w Gabinecie Klienci mają możliwość zakupu kosmetyków, voucherów podarunkowych, pakietów zabiegowych.
 • Realizacja usługi w Gabinecie Amelia Med  Spa poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki (patrz też rozdział DANE OSOBOWE).

REZERWACJE

 • Rezerwacja na wizytę może być dokonana mailowo, on line lub telefonicznie pod numerem podanym w zakładce Kontakt na stronie www.ameliamedspa.pl
 • Dzień przed umówionym terminem Klient/ka otrzyma drogą smsową przypomnienie o wizycie.
 • Klienci zobowiązani są do przybycia minimum 5 minut przed planowanym zabiegiem.
 • W przypadku spóźnienia z winy Klienta Gabinet  Amelia Med Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
 • W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika Gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 • Nie wstawienie się w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, skutkuje koniecznością uiszczenia 50% wartości kolejnej rezerwowanej usługi przez Klienta, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty należy dokonać gotówką lub kartą. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Gabinetu Amelia Med  Spa najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 • Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu wydarzeń, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu przez Gabinet, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

CENNIK, PŁATNOŚCI

 • Ceny usług w Gabinecie Amelia Med  Spa podane są w cenniku dostępnym w salonie i na stronie www.ameliamedspa.pl
 • Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Gabinet Amelia Med Spa zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 • Za usługi świadczone w salonie Amelia Med  Spa , Klienci mogą dokonywać płatności gotówką, kartą lub voucherem podarunkowym
 • Za wykonaną usługę klient otrzyma potwierdzenie zapłaty w postaci: paragonu fiskalnego bądź faktury.
 • Płatność za każdą z usług musi być dokonana bezpośrednio w recepcji gabinetu po wykonanym zabiegu. W przypadku płatności za vouchery podarunkowe honorowana jest także płatność w postaci przelewu wykonanego przed odbiorem vouchera.

PROMOCJE, RABATY ORAZ VOUCHERY

 • Promocje, rabaty, vouchery podarunkowe oferowane Klientom Gabinetu Amelia Med  Spa nie łączą się ze sobą wzajemnie. W trakcie jednego zabiegu można skorzystać tylko z jednej promocji.
 • Aktualne promocje i rabaty umieszczane są na stronie internetowej www.ameliamedspa.pl oraz na profilu facebook.

VOUCHERY PODARUNOWE

 • W Gabinecie Klienci mają możliwość zakupu Voucherów Podarunkowych.
 • Vouchery podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie Amelia Med  Spa zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej.
 • Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony voucher. Po upływie 3 miesięcy od daty zakupu Voucher traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona.
 • Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Podarunkowy.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 • Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania niewykorzystanej reszty w gotówce z Voucherów.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Voucheru jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Voucheru.
 • Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę z uprzednim dokonaniem tych zmian.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Voucheru Podarunkowego, Gabinet Amelia Med  Spa nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 • Integralną częścią Voucherów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Gabinetu Amelia Med  Spa. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki w całości.
 • Vouchery Podarunkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 • Vouchery Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 • Vouchery opiewające na daną kwotę mają formę zaproszenia imiennego. Można nabyć również zaproszenia bezimienne na wybrane usługi lub pakiety usług.
 • Vouchery można nabyć osobiście w recepcji Gabinetu Amelia Med  Spa. Nabycie Voucherów w gabinecie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 • Vouchery Podarunkowe można również zakupić składając zamówienie drogą mailową.
 • Za Vouchery zamówione przez internet lub telefonicznie konieczne jest uiszczenie opłaty w postaci przelewu. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
 • Przy płatności przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Voucheru Podarunkowego można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
 • Zakupiony Voucher podarunkowy zostanie wysłany Klientowi drogą mailową lub może być odebrany osobiście w recepcji Gabinetu Amelia Med  Spa.
 • Na życzenie Kupującego Voucher Podarunkowy może zostać wysłany pod wskazany adres. Opłata za przesłanie Voucheru kurierem wynosi 30 zł.

ZABIEGI W SALONIE

 • Do zabiegów w Salonie Amelia Med  Spa wykorzystuje się sterylne i jednorazowe materiały takie jak: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety,  igły itp. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o wymaganym spektrum działania.
 • Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 • Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg kosmetyczny musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami do danego zabiegu.
 • Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego.
 • Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 • W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

 • Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Gabinecie Amelia Med Spa. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w czterech sytuacjach:

 1. gdy występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu,
 2. gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu,
 3. gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za nieodpowiedni lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w Gabinecie innych Klientów.
 4. gdy Klient spóźni się na planowany zabieg powyżej 15 minut od czasu jego planowanego rozpoczęcia.

REKLAMACJE

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie do 7 dni roboczych od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie np. w postaci paragonu, potwierdzenia płatnością kartą.
 • Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 • Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni roboczych od otrzymania przez Gabinet zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 • W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 • W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.
 • W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest Małek Marzena  prowadząca działalność pod nazwą Amelia Med Spa Marzena Małek.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie pisemnej zgody udzielonej w Salonie Amelia Med Spa  zgodnie z zasadami określonymi w RODO (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.ameliamedspa.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 • Klienci Gabinetu proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nieprowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie wykonywanego zabiegu.
 • Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie Gabinetu.
 • Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu Amelia Med  Spa.
 • Salon Amelia Med  Spa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.