Poznaj naszą Politykę Prywatności zgodną z rozporządzeniem RODO

Klauzula informacyjna w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amelia Med Spa Marzena Małek, ul. Przewóz 8/50, 30-716 Kraków.

2. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem ameliamedspa@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  •  realizacji procesów sprzedaży towarów i usług
  •  ustawiania wizyt i spotkań
  •  prowadzenia historii wizyt i dokonanych zakupów
  •  opracowywania i komunikowania dostosowanych ofert
  •  komunikowania zmian w procesach obsługi Klienta oraz standardowych ofert
  •  realizacji procesu rekrutacji
  •  wystawiania certyfikatów i zaświadczeń o odbytym szkoleniu

Na podstawie informacji:

  •  przekazanych przez Panią/Pana telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem aplikacji facebook, messenger lub bezpośrednio ustnie lub pisemnie naszym pracownikom
  •  pozostawionych na naszych stronach internetowych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, a także przedsiębiorstwa i osoby realizujące dla nas usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu oraz z zakresu księgowości, wsparcia sprzedaży, marketingu internetowego, administracji wewnętrznej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wszelkie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych z mocy prawa oraz wydanych decyzji i umów zawartych zgodnie z prawem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, co w przypadku większości procesów oznacza również dostęp do
historii kontaktów, wizyt w lokalu i na stronach www, dokonanych zakupów, wykonanych usług, procesów reklamacyjnych, a także umówionych, a nie zrealizowanych usług i rozpoczętych, nie dokończonych procesów zakupowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożność skontaktowania się z Panią/Panem przez naszych pracowników i sfinalizowania procesu, w związku z którym Pani/Pan został(a) poproszona(y) o podanie danych osobowych, tj. przede wszystkim wykonania usługi, dokonania zakupu, sprawdzenia historii lub historii zakupów, wystawienia certyfikatu lub zaświadczenia po szkoleniu, bądź odbycia procesu rekrutacji.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na Sadatach zgodnych z przepisami prawa, w oparciu o bezpieczne oprogramowanie dostarczone przez zaufanych dostawców. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowywanie komunikowanych treści do odbiorców.

9. Prośba o usunięcie danych osobowych może skutkować niemożnością skorzystania z gwarantowanych przez nas, a nie wymaganych prawem warunków gwarancji jak skorzystanie z możliwości wymiany zakupionego towaru bez przedstawienia dowodu zakupu, skorzystanie z gwarancji na usługę bez przedstawienia dowodu zakupu.